ADMINISTRATIEKANTOOR  NIJENHUIS
voor al uw fiscale en administratieve problemen


HOME

INFO

ADMINISTRATIEVE

DIENSTVERLENING

FISCALE DIENST-
VERLENING                                                  

TARIEVEN

LINKS
                                                                     Fiscale dienstverlening                                                                                                                 
 De volgende werkzaamheden kunnen worden verricht:

                                                                               
Voor zakelijke diensten

Invullen en verzenden aangifte Omzetbelasting/BTW
Invullen en verzenden aangifte Loonheffingen
Invullen en verzenden aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting        
 
Voor  particulieren


Invullen aangifte Inkomstenbelasting

Aanvragen voorlopige teruggaaf
Aanvragen huurtoeslag
Aanvragen zorgtoeslag
Aanvragen kindgebonden budget
Invullen aangifte Erfbelasting