Administratiekantoor Nijenhuis
voor al uw fiscale en administratieve problemenFiscale dienstverlening

De volgende werkzaamheden kunnen worden verricht:

Voor particulieren

Invullen aangifte Inkomstenbelasting
Aanvragen voorlopige teruggaaf
Aanvragen huurtoeslag Aanvragen zorgtoeslag
Invullen aangifte Erfbelasting

Voor zakelijke diensten


Invullen en verzenden aangifte Omzetbelasting/BTW
Invullen en verzenden aangifte Loonheffingen
Invullen en verzenden aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting

HOME
INFO
ADMIN DIENSTVERL
TARIEVEN